EN

PL
Oficjalny dystrybutor oraz autoryzowane centrum serwisowe marek:

Odlewy z żeliwa szarego oraz inne rodzaje – technologia produkcji

MODELARNIA - w tym miejscu wytwarzamy oprzyrządowanie odlewnicze, służące do wykonywania odlewów z żeliwa szarego, sferoidalnego i stopowego oraz odlewów staliwnych ze staliw stopowych i niestopowych. Oprzyrządowanie to jest wykorzystywane zarówno w naszej odlewni, jak i u innych wykonawców. Zajmujemy się także opracowywaniem technologii oraz przygotowywaniem modeli z tworzyw modelarskich, jak drewno czy żywica, a także z aluminium oraz metalu.

TOPIALNIA - dysponujemy dwoma piecami indukcyjnymi średniej częstotliwości, umożliwiającymi łatwą zmianę składu wytapianego metalu od żeliwa szarego aż po staliwo wysokostopowe. Kontrola składu metalu dokonywana jest za pomocą analizatora spektralnego najnowszej generacji WAS A.G., co umożliwia precyzyjne określenie gatunku metalu oraz atestowanie składu. Posiadamy również nowoczesny piec do obróbki cieplnej odlewów pozwalający na przeprowadzenie wyżarzania: odprężającego, zmiękczającego, normalizacji, hartowania i odpuszczania. Wszystkie te operacje są sterowane komputerowo wg zaprogramowanych procedur, co umożliwia graficzną prezentację dokonanej obróbki cieplnej. Odlewy posiadają certyfikaty jakościowe oraz atesty materiałowe i badania wytrzymałościowe.

FORMIERNIA - formowanie odbywa się półmechanicznie przy użyciu mieszarko- nasypywarki lub ręcznie.

OCZYSZCZALNIA - odbywa się w niej proces ręcznego czyszczenia odlewów za pomocą szlifierek oraz w oczyszczarkach śrutowych OWT 400 i OWD 1000.

OBRÓBKA MECHANICZNA - zlecana jest naszym kooperantom specjalizującym się w obróbce-skrawaniem.

LABORATORIUM – przeprowadza