EN

PL
Oficjalny dystrybutor oraz autoryzowane centrum serwisowe marek:

Systemy kontrolne mieszadeł zatapialnych

SYSTEMY KONTROLNE

NIEZAWODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Normalną pozycją pracy mieszadeł zatapialnych jest praca w pełnym zanurzeniu, często w otoczeniu płynnych, agresywnych substancji. Z tego względu wizualna ocena stanu urządzenia jest utrudniona. Mieszadła zatapialne wyposażone są w rozbudowane systemy detekcji i sygnalizacji mające na celu bieżące monitorowanie ich stanu i natychmiastowe wykrywanie wszelkich nieprawidłowości. Dzięki temu możliwe jest podjęcie niezwłocznych działań konserwacyjnych i naprawczych zanim poczynione zostaną poważne szkody.

KONTROLA SZCZELNOŚCI

Odpowiednio rozmieszczone czujniki przecieku umożliwiają detekcję nawet najmniejszych ilości płynów wskazujących na początek przecieku, umożliwiając tym samym niezwłoczne podjęcie prac konserwacyjnych.

Jako standardowe wyposażenie mieszadeł zatapialnych dostępne są dwa czujniki przecieku, zlokalizowane w komorze silnika oraz skrzynce zaciskowej. W przypadku mieszadeł z reduktorem typu AR opcjonalnie istnieje możliwość zabudowania dodatkowego, trzeciego czujnika przecieku w komorze buforowej.

Istotną częścią systemu kontroli szczelności są moduły elektroniczne, przeznaczone do zabudowy wewnątrz obsługujących dane mieszadła szafek sterowniczych. Funkcją modułów jest monitorowanie stanu czujników umieszczonych w mieszadle, a w przypadku wykrycia przecieku zasygnalizowanie tego stanu oraz wysłanie odpowiednich sygnałów do systemu sterującego pracą mieszadła, nakazując niezwłoczne wyłączenie go.

Moduł elektroniczny dostępny jest jako zintegrowany układ w obudowie przeznaczonej do instalacji na standardowej szynie DIN.

KONTROLA TEMPERATURY

Silniki napędzające mieszadła zatapialne w wersji standardowej wykonane są w podwójnej klasie izolacji F, charakteryzującej się odpornością temperaturową do 155°C.

System monitorowania temperatury uzwojeń silnika opiera się na trzech termo kontaktach bimetalicznych umieszczonych na poszczególnych fazach stojana. W przypadku przekroczenia limitu temperatury następuje rozwarcie styków termo kontaktów, co zostaje natychmiast odczytane przez moduł elektroniczny. Odpowiedni alarm zostaje przekazanych obsłudze, mieszadło zostaje natychmiast wyłączone.

Opcjonalnie istnieje możliwość wyposażenia mieszadeł w dodatkowe czujniki analogowe Pt100, które umożliwiają odczyt wartości bieżącej temperatury uzwojeń silnika.

Ponadto w przypadku szczególnych wymagań istnieje możliwość zdublowania funkcji termo kontaktów bimetalicznych przez umieszczenie dodatkowych czujników PTC na wszystkich trzech fazach stojana.

Układy elektroniczne służące do monitorowania temperatury są zabudowane we wspólnych modułach z układami służącymi do kontroli szczelności.

SZAFKA STAROWNICZA

Kompletna szafka sterownicza o klasie szczelności IP54 przeznaczona do instalacji na obiekcie w pobliżu mieszadła.

Uwaga: w przypadku gdy wymagane są jakiekolwiek inne systemy sterujące należy skontaktować się z naszym inżynierem.