EN

PL
Oficjalny dystrybutor oraz autoryzowane centrum serwisowe marek:

Paszport do eksportu

Informacja o realizacji działania 6.1  „ Paszport do eksportu”.

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firma Aspamet Siuta Andrzej uzyskała dofinansowanie w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

Dofinansowanie będzie realizowane w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego

Dotacja na innowację
Inwestujemy w Waszą przyszłość

 


DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie ASPAMET Andrzej Siuta

Nazwa Beneficjenta: ASPAMET Siuta Andrzej

Wartość projektu: 278 136,42 zł

Udział Unii Europejskiej: 208 227,32 zł

Okres realizacji: 05.08.2013 r. – 31.07.2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO