EN

PL
Oficjalny dystrybutor oraz autoryzowane centrum serwisowe marek:

"Rozbudowa przedsiębiorstwa Aspamet Siuta Andrzej poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii"


Mamy ogromną przyjemność poinformować, że 28.06.2011r podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pod tytułem "Rozbudowa przedsiębiorstwa Aspamet Siuta Andrzej poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu:
Rozbudowa przedsiębiorstwa Aspamet Siuta Andrzej poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii

Nazwa Beneficjenta:
Aspamet Siuta Andrzej

Wartość projektu: 1 035 414.00 PLN
Wartość dofinansowania: 509 220.00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Przedmiotem projektu jest zakup maszyn do produkcji innowacyjnych mieszadeł do oczyszczalni ścieków oraz niezbędnego wyposażenia do nowego oddziału firmy w Mazańcowicach.
Celem tych działań jest wprowadzenie do oferty firmy Aspamet elementów urządzeń dla branży ochrony środowiska.
Realizacja projektu umożliwi stworzenie warunków do kompleksowej produkcji innowacyjnych mieszadeł zatapialnych do oczyszczalni komunalnych i przemysłowych oraz wejście na nowe rynki zbytu.