EN

PL
Oficjalny dystrybutor oraz autoryzowane centrum serwisowe marek:

CAPSTONE – kogeneratory turbinowe z łożyskami powietrznymi

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że od początku roku 2016 Aspamet stał się wyłącznym dystrybutorem na rynku Polskim nowoczesnych, bezobsługowych turbin gazowych amerykańskiej firmy Capstone Turbine Corporation. Prowadzimy sprzedaż mikroturbin wraz z ich kompletnym serwisem, oferujemy wsparcie i doradztwo w fazie projektowej, wykonujemy instalacji w opcji ‘pod klucz’ na którą składają się: dostawa i montaż kogeneratora Capstone, dostawa i montaż nitki gazu wraz z ewentualnym uzdatnianiem, dostawa i montaż wymiennika ciepła i komina spalinowego, kompletne AKPiA włącznie ze zmianami w systemie wizualizacji i SCADA klienta.

Referencyjne instalacje turbin Capstone na terenie Polski- ASPAMET.

Opis instalacji referencyjnych Capstone:

- Opis instalacji Capstone w Krakowie - ASPAMET.

Informacje nt. firmy Capstone Turbine Corporation:


Capstone Turbine Corporation® jest wiodącym na świecie producentem niskoemisyjnych turbinowych agregatów kogeneracyjnych. Jako pierwszy na świecie wprowadził na rynek technologię turbin podpartych na łożyskach powietrznych. Na całym świecie pracują tysiące mikroturbin pochodzących z Capstone. Ten wielokrotnie nagradzany produkt może poszczycić się już udokumentowanymi milionami godzin pracy. Capstone jest członkiem partnerskim Agencji Ochrony Środowiska USA, która stawia sobie za cel poprawę narodowej efektywności energetycznej i infrastruktury oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń i efektu cieplarnianego. Capstone posiada certyfikaty ISO 9001 :2008 oraz ISO 1 4001 :2008. Główna siedziba firmy mieści się w Los Angeles, natomiast główne centra serwisowe i/lub centra sprzedaży działają na całym świecie w Chinach, Meksyku, Singapurze, Ameryce Południowej, Wielkiej Brytanii oraz USA.

Cechy kogeneratorów turbinowych Capstone

Mikroturbiny Capstone znajdują swoje zastosowanie w różnorakich aplikacjach związanych z wytwarzaniem energii takich jak kogeneracja, odzysk surowców, zasilanie awaryjne czy nawet hybrydowe pojazdy elektryczne. Niskoemisyjne, czyste i przyjazne dla środowiska naturalnego mikrtorubiny Capstone dostępne są w zakresie mocy od 30kWe do 1 0MWe. Model C1 000, pierwszy na świecie kompaktowy, modułowy kogenerator turbinowy o mocy 1 MWe (5 modułów 200kWe) może być skonfigurowany do mniejszych rozmiarów 600kWe i 800kWe (odpowiednio 3 i 4 moduły 200kWe) - całość maszyny zabudowana jest wewnątrz pojedynczego kontenera ISO. Każdy model 600 lub 800kWe można już na miejscu instalacji rozbudować do modelu 1 MWe. Szeroka gama modeli pracuje na zróżnicowanych paliwach takich jak: gaz ziemny, propan, biogaz z wysypisk odpadów, biogaz pochodący z oczyszczalni ścieków lub biogazowni, diesel, paliwo lotnicze oraz nafta


Animacja pracy turbiny gazowej Capstone